Абразивен диск Quick change Lukas PSGPower 60

Абразивните дискове LUKAS - PSG / PSR са съставени от циркониево-алуминиев оксид. Приложими са за стомани и леяни стомани, легирани, закалени стомани, ръжда, кисели и топлоустойчиви стомани, чугун, титан и никелови сплави. Специалното покритие предотвратява запушването.
Общи характеристики
Абразивни дискове LUKAS - PSG / PSR са предназначени за бърз монтаж; характеризират се с метален център за бързо заключване, който е интегриран в подложката на абразивния диск. Бързото въртеливо движение закрепва диска към държача. Абразивният диск от серията PSG ни осигурява най-изчерпателната избор в тази продуктова група.
Технически данни
ПараметърСтойност
диаметър51  mm
зърнистост60  P
скорост на въртене30 000  n max/min
Технически спецификации
Технически спецификации