Абразивен диск Quick change Lukas PSGPower 60

Абразивните дискове LUKAS PSG/ PSR са съставени от циркониево-алуминиев оксид.Те са приложими за стомани и отляти стомани, закалени стомани, ръжда, топлоустойчиви стомани, чугун, титан и никелови сплави. Специалното покритие на повърхността предотвратява запушването.
Общи характеристики
Абразивни дискове LUKAS PSG/PSR са предназначени за бърз монтаж, характеризират се с метален център за бързо заключване, който е интегриран в подложката на абразивния диск. Бързото въртеливо движение закрепва диска към държача.Те се използват за стомани и отляти стомани, закалени стомани, ръжда, топлоустойчиви стомани, чугун, титан и никелови сплави.
Технически данни
ПараметърСтойност
Диаметър51  mm
Зърнистост60  P
Скорост на въртене30 000  n max/min
Технически спецификации
Технически спецификации