Комплект шлайфгрифери LUKAS EKR 3x30 36 бр.

Комплект LUKAS от 36 броя шлайф грифери на различни размери и форми.
Общи характеристики
Комплектът шлайфгрифери намират приложение за обработка на стомана.