Шлайфгрифер цилиндричен Lukas WKS 2025.06

Шлайфгрифер LUKAS - форма WKS, Цилиндричен с остър връх. Наличен на диаметър 20 mm и опашка 6 mm .
Общи характеристики
Шлайфгрифер на LUKAS подходящ за шлайфане на инструментални стомани .
Технически спецификации
Технически спецификации