ALTAIR едноканален газ детектор MSA

Едноканален детектор за газ, който не изисква поддръжка
Общи характеристики
ALTAIR е издръжлив едноканален детектор за газ със сензорни опции за H2S, CO или O2.
Той осигурява две години или 1080 алармени минути експлоатационен живот под
гаранция без необходимост от поддръжка.

• Издържливост при тест на падане от 3 м
•Оценка IP 67 (устойчивост срещу проникване на прах и вода)
• Дизайн, удобен за хващане
• Проследяемост – запис на до 25 събития
• Лесна проверка за функционалност с отметка, която се показва в продължение на 24 часа

Този инструмент няма да се дезактивира след две години работа, а ще продължи да работи, докато капацитетът на батерията и на сензора му позволяват това
Технически спецификации
Технически спецификации