ALTAIR® Pro Едноканален газ детектор MSA

ALTAIR PRO – Издръжлив едноканален детектор за газ
Общи характеристики
ALTAIR PRO е надежден високопроизводителен едноканален детектор за газ със
сензорни опции за O2, ClO2, HCN или PH3. Той измерва и показва точно концентрацията
на газ.
Характеристики на детекторите за газ ALTAIR PRO:
• Издържливост при тест на падане от 3 м
•Оценка IP 67 (устойчивост срещу проникване на прах и вода)
• Дизайн, удобен за хващане
• Проследяемост – запис на до 50 събития и на над 100 часа периодични данни (с интервал по подразбиране от 3 мин)
• Лесна проверка за функционалност с отметка, която се показва в продължение на 24 часа
• Гаранция за ALTAIR PRO O2: 2 години. Други: 1 година
Технически спецификации
Технически спецификации