Аеропласт - опаковъчно фолио с балончета

Предпазен опаковъчен материал с междинен въздушен слой на балончета.
Общи характеристики
  • Предлага се с плътност от 60 g/m2  до 160 g/m2.
  • Дву- или трислойно, с ширина от 530 mm  до 1600 mm.
  • Възможност за изработване и листове по размери на клиента.

Ширина (mm) Плътност(g/m2) Брой слоеве
1000 100 трислоен
1000 60 двуслоен
1200 60 двуслоен
1600 60 двуслоен
530 60 двуслоен