Полуавтоматични и автоматични машини за опаковане с РР и РЕТ лента