Ръчни акумулаторни инструменти за опаковане с РР и РЕТ лента