Суспензна помпа GRINDEX Bravo 300

Потопяема помпа за вода съдържаща абразивни частици, суспензия, подпочвени води.
Общи характеристики
Потопяема помпа за работа с вода съдържаща абразивни частици, суспензия, подпочвени води.
Класификация
Електрическа потопяема суспензна помпа
Клас на защита: IP 68

Електродвигател
Кафезно навит индукционен мотор, клас на изолация: Н (IEC 85)

Защита на двигателя
Термо превключвател в намотките.
Тази помпа трябва да се ползва с въшна защита на мотора съответстваща на техническите данни.

Кабел – потопяем 20m
Директно пускане: 4x2.5 mm2+2x1.5 mm2
Звезда/триъгълник: 7x2.5 mm2+2x1.5 mm2

Спецификация на течността
Максимална дълбочина на потапяне: 20 m
Максимална температура на течността: 40о С
Допустимо рН: 5.5 – 14
Технически данни
ПараметърСтойност
Номинална мощност5.9  kW
Максимално енергопотребление7.1  kW
Пропускливост50  mm
Тегло157  kg
Работен отвор4  "