Потопяеми сондажни помпи Grundfos SP

Grundfos SP потопяеми сондажни помпи, предназначени за изпомпване на подпочвени води.
Общи характеристики
Максимален дебит: 473.9 m3/h
Максимален напор: 667.3 m
Температура на течността: 90 °C

Grundfos SP
Снабдяване от подпочвени води
Индустриални приложения
Потопяеми, за почвени води