Канални помпи Grundfos SEV

SuperVortex работно колело (SEV).
Общи характеристики
Максимален дебит: 83 l/s
Максимален напор: 43.55 m
Максимално налягане: 6 bar
Температура на течността: 40 °C

Приложения
Отпадни води
Индустриални приложения