Двойно-диафрагмени дозиращи помпи GRACO Husky 307

Типично приложими флуиди : бои, смазочни материали, мастила, лакове, течности за покрития, багрила, разтворители, течности за нанасяне на покритие, оцветители.
Общи характеристики
Типични приложения:
Транспорт и издърпване на флуиди от варели с вискозитет до 1000 centipoise.
Циркулация на ниско вискозни мастила, багрила, бои, лакове.
Циркулиращи охладени течности и тяхното издърпване.
Издърпване на отпадни флуиди от производството.
При нужда от дозиране или замерване на химикали.
Доставка на нисковискозни лепкави течности.
Консистенции за пръскане с ниско налягане или системи ( HVLP ).
Технически спецификации
Технически спецификации