Ръчноводими високоповдигачи Pramac ТХ

Ръчноводими високоповдигачи, проектирани за вътрешно складов транспорт от серията ТХ.
Общи характеристики
* Удачно решение при работа с ниска интензивност.
* Ръчно придвижване на количката и електрическо издигане на товара.
* Височина на повдигане: 900 – 3 500 mm
* Товароносимост: 1 000 – 1 200 kg
* Дължина на вилиците: 1000 – 1150 mm
Технически спецификации
Технически спецификации