Диамантени дискове за рязане на абразивни материали dr. Schulze

Дискове за рязане на абразивни материали

V-Crack-Chamfer
• за разширяване на пукнатините за следващо запълване
• V Форма на режещите сегменти за освобождаване на диска при целият работен процес
• височина на сегмента 10 mm / работна ширина 10 mm
• универсално използваеми за бетон и строителни материали

L-ABRASIV
• лазерно - абразивни
• височина на сегмента 10 mm
• мек изкуствен пясъчник, мазилка, абразивен бетон, асфалт, пясъчник

Uni-K2
• универсален изкуствен пясъчник, пресован
• височина на сегмента 7 mm
• абразивен бетон, мазилка, изкуствен пясъчник, бетонни покривни плочи, тухли

MF
• режещо острие с точково рязане
• височина на сегмента 6 mm
• широчина на сегмента 6 mm, 7 mm и 9 mm
• хоросан, зидария, мазилка

ALS-E 10
• многоцелево P 2-10 kW
• асфалтов лазер, широки слотове
• От d 300 - 650 mm режещите елементи са заварени с лазер
• Над d 650 mm режещите елементи са запоени
• височина на сегмента 10 mm
• изкуствен пясъчен камък, абразивни материали
Общи характеристики

V-Crack-Chamfer

 • за разширяване на пукнатините за следващо запълване
 • V форма на режещите сегменти за освобождаване на диска при целия работен процес
 • височина на сегмента 10 mm / работна ширина 10 mm
 • универсално използваеми за бетон и строителни материали

L-ABRASIV

 • лазерно - абразивни
 • височина на сегмента 10 mm
 • мек изкуствен пясъчник, мазилка, абразивен бетон, асфалт, пясъчник

Uni-K2

 • универсален изкуствен пясъчник, пресован
 • височина на сегмента 7 mm
 • абразивен бетон, мазилка, изкуствен пясъчник, бетонни покривни плочи, тухли

MF

 • режещо острие с точково рязане
 • височина на сегмента 6 mm
 • широчина на сегмента 6 mm, 7 mm и 9 mm
 • хоросан, зидария, мазилка

ALS-E 10

 • многоцелево P 2-10 kW
 • асфалтов лазер, широки слотове
 • От d 300 - 650 mm режещите елементи са заварени с лазер
 • Над d 650 mm режещите елементи са запоени
 • височина на сегмента 10 mm
 • изкуствен пясъчен камък, абразивни материали

L-Abrasiv Uni-K2 V-Crack-Chamfer MF
Диск Ø mm 115 - 400 115 - 230 115 - 230 80 - 150
Твърдост Средна Средна Средна Средна
За ръчни ДА ДА ДА ДА
За маси ДА НЕ НЕ НЕ
За фугорези ДА НЕ НЕ НЕ
Изкуствени камъни Добро Приложим Приложим Приложим
Абразивни материали Оптимално Добро Оптимално Оптимално
Покрития НЕ НЕ Приложим Приложим

Технически спецификации
Технически спецификации