Диамантени дискове за рязане на абразивни материали dr. Schulze

Модели дискове за рязане на абразивни материали: V-Crack-Chamfer L-ABRASIV Uni-K2 MF ALS-E 10
Общи характеристики
V-Crack-Chamfer
• за разширяване на пукнатините за следващо запълване
• V Форма на режещите сегменти за освобождаване на диска при целият работен процес
• височина на сегмента 10 mm / работна ширина 10 mm
• универсално използваеми за бетон и строителни материали

L-ABRASIV
• лазерно - абразивни
• височина на сегмента 10 mm
• мек изкуствен пясъчник, мазилка, абразивен бетон, асфалт, пясъчник

Uni-K2
• универсален изкуствен пясъчник, пресован
• височина на сегмента 7 mm
• абразивен бетон, мазилка, изкуствен пясъчник, бетонни покривни плочи, тухли

MF
• режещо острие с точково рязане
• височина на сегмента 6 mm
• широчина на сегмента 6 mm, 7 mm и 9 mm
• хоросан, зидария, мазилка

ALS-E 10
• многоцелево P 2-10 kW
• асфалтов лазер, широки слотове
• От d 300 - 650 mm режещите елементи са заварени с лазер
• Над d 650 mm режещите елементи са запоени
• височина на сегмента 10 mm
• изкуствен пясъчен камък, абразивни материали