Специализирани дискове за рязане с фугорези dr. Schulze

Дискове за рязане на пресен и напрегнат бетон, асфалт и бетон, за употреба с фугорези.
BLP-10; BLS 10; BLS-E 10; BE-BFT; BW-BFT; DRS-SET-EF 7.5 / 15 W; Titan PW4; W24; Alligator P; А-В 10; ALP-S 10; ALT-S 10; ASP; Asphalt Ultimate; A-B; FB-H1 … 5; FB-E1
Общи характеристики
• BLP-10 / BLS 10 / BLS-E 10 - широки слотове; лазерно заварени до d 600 mm
• BE-BFT – ‘’сандвич’’ сегменти, тесни слотове
• BW-BFT - широки слотове
• DRS-SET-EF 7.5 / 15 W - технология DRS-SET; “сандвич сегменти”; тесни слотове за отлична скорост на рязане
• Titan PW4 - v-сегменти, широки слотове
• W24 - широки слотове
• Alligator P - Alligator турбо сегменти; тесни слотове; до d 600 mm лазерно заварени; от d 700 mm запоени
• А-В 10 - лазерно заварени до d 600 mm; широки слотове; специално проектирани за рязане на асфалтово-бетонни комбинации
• ALP-S 10 / ALT-S 10 / ASP - странично изместени сегменти, широки слотове; асфалт и абразивни материали
• Asphalt Ultimate - специални странично изместени сегменти; асфалт и абразивни материали
• A-B - широки слотове; перфектни за рязане на асфалтово-бетонни комбинации
• FB-H1 … 5 - защитни сегменти, тесни слотове; пресен бетон, вакуумен бетон; H1 с най-ниска степен на твърдост, H5 с най-висока степен на твърдост
• FB-E1 - ударни сегменти, тесни слотове; пресен бетон, вакуумен бетон
• SB-E стандарт - тесни слотове; стандартно ядро
• SB-E DRS-LOW - тесни слотове; DRS-LOW ядро
• SB-E Sandwich - тесни слотове; сандвич low noise ядро


За допълнителна информация отворете брошурата.
Технически спецификации
Технически спецификации