Машина за полагане на хоризонтална пътна маркировка GRACO LineLazer V 200 MMA 1:1 HP Reflective

Ръчноводима бояджийска машина GRACO LineLazer V 200 MMA 1:1 HP Reflective
Общи характеристики
Graco LineLazer V 200 MMA 1:1 HP Reflective е машина за полагане на хоризонтална пътна маркировка. Работи с два компонента с гарантирано съотношение на смесване 1:1, с вградени резервоари за всеки един от материалите, автоматичен пистолет Graco Fusion Gun за смесване на двата компонента с пневматично управление и смесителна камера в главата на пистолета с постоянно пневматично почистване след всяко пръскане. Машината няма резервоар за разредител, тъй като не се използва такъв за почистване на системата. Почиства се само смесителната камера на пистолета.
Graco LineLazer V 200 MMA 1:1 HP Reflective е ръчноводима бояджийска машина и позволява маневриране в тесни пространства.
Graco LineLazer V 200 MMA 1:1 HP Reflective има вградена система за перли с автоматичен пистолет за нанасяне.
Машината има LiveLook дисплей със Smart Control система за управление, който следи за всички параметри на системата.
Graco LineLazer V 200 MMA 1:1 HP Reflective има и автоматична система за контрол на нанасянето с натискането на бутон.
Системата позволява добавянето на втори автоматичен пистолет и пистолет за перли за едновременно пръскане на двойни линии.
Технически данни
ПараметърСтойност
Капацитет на горивото3.6  l
Технически спецификации
Технически спецификации