Разрушителни машини BROKK серия EX

BROKK серия EX - подходящи за потенциално експлозивни среди.
Шест модела.
Общи характеристики
Серията EX Brokk. Тази нова продуктова линия се състои от шест модела, предназначени специално за използване в потенциално експлозивни среди. Със специализираните си модификации и оборудване, като взривозащитени електрически шкафове, газови детектори и др., тези машини осигуряват ново ниво на безопасност и дълготрайност в работните помещения с експлозивни газови опасности.
Всички машини EX отговарят на директивата ATEX 1994/9 / EC, класифицирана до клас на оборудване 3G IIA T3. Те могат да се използват в директивата ATEX, наречена "зона 2", където може да възникне експлозивен газ, пара или мъгла. Тази нова способност е особено важна за клиентите, работещи в минната промишленост, нефта и други потенциално опасни отрасли. Серията EX носи още по-голяма граница на безопасност на Brokk за всички тези среди.
Технически спецификации
Технически спецификации