Повдигащи регулируеми греди OX

Нова серия повдигащи, регулируеми греди с най-големия капацитет на пазара към момента.
Общи характеристики
По-голям общ капацитет и дължина от всеки друг производител, сертифициран от DNV.
С Регулируемите греди OX имате пълен модулен обхват, който позволява да се монтират на място един или няколко модула от гредата от 1 до 36 m и капацитет 9 до 1350 тона.

- Възможност за доставка на греди 170 тона в кратък срок (складова наличност при производителя);
- Намален размер и тегло, което улеснява и намалява разходите за транспорт, съхранение и монтаж;
- Произведени в съответствие с действащите норми за повдигащи съоръжения;
- Лесно и бързо сглобяване, следвайки стъпките в ръководството за експлоатация;
- Всички греди могат да се доставят с шекели или други метални елементи;
- С тази модулна система, просто трябва да добавите или премахнете секции, за да имате нова повдигаща греда, съобразена с вашите нужди за всяка работа по повдигане. МАТЕРИАЛ
За производството на повдигащите греди OX се използва високоеластична стомана, със сертификат за качество 3.1.
ПОКРИТИЕ
Основното покритие на продуктите се състои от пясъкоструене Sa 2.5 съгласно стандартите ISO 8501-1. Един слой от цинков фосфатен епоксиден грунд с дебелина 50 микрона и два слоя полиуретанов емайл цвят RAL 1028. Други цветове по запитване.
В СЪОТВЕТСТВИЕ С
Производителят спазва разпоредбите на директивите на Европейския парламент и на Съвета 2006/42 / ЕО от 17 май 2006 г. и 2014/30 / UE, на 26 февруари 2014 г.
Продуктът е произведен в съответствие със следните норми:
- UNE-EN ISO 12100: 2012
- UNE-EN 13155:2004+A2:2009
- UNE-EN ISO 3834-2:2006
- Сертификати DNV
- DNV GL стандарт DNVGL-ST-0378
- DNV GL стандарт DNVGL-ST-0377
Технически спецификации
Технически спецификации

Свързани продукти