® Азотните генератори като собствен източник на N2

 Наши специалисти в областта на компресорната техника доставиха 2 азотни генератора CompAir за 2 отделни производства на един и същ клиент – световен производител на автомобилна електроника.
Доставката на първия азотен генератор имаше за цел да се преустанови трудоемкото и сложно използване на батерии от бутилки азот под високо налягане и да се осигури доставка на азот от собствен източник близо до мястото на приложение.

Съвсем скоро след успешното пускане в експлоатация на първия азотен генератор, клиентът заяви и втори такъв, но с по-малък капацитет, за да разполага отново с независим източник на азот за нуждите на лабораторията в друго свое производство.

Германският производител CompAir, официално представляван от Каммартон България, предлага пълната гама оборудване, необходимо за изграждане на ефективна инсталация за добиване на азот по метода PSA.
Азотът, който съставлява 78% от атмосферния въздух, е предпочитан и широкоизползван газ за създаване на защитна неокисляваща среда в различни индустрии:

  • Хранително-вкусова
  • Фармацевтична
  • Химическа
  • Производство на електроника
  • Производство на електроенергия в атомни централи
  • Рязане на метали с лазерни установки
  • Лабораторни нужди

     Съществуват различни методи за добиване, съхранение и транспортиране на азот като най-популярният е производство в криогенни инсталации и последваща доставка до крайните потребители, в сгъстено състояние в стоманени бутилки за високо налягане – 200 – 250 bar. При този метод се изисква организация и условия за съхранение и манипулиране на бутилките високо налягане или на батерии съставени от тях, наличието на редуцираща, предпазна и преносна арматура, специално обучен персонал и т.н.
     В последните няколко години все повече потребители решават да преминат на снабдяване с азот от собствен източник. Идеалното решение в такава ситуация се оказва PSA (Pressure Swing Adsorption) технологията, при която азотът се извлича от сгъстен атмосферен въздух, чрез сепариране на молекулите на азота, кислорода и останалите газове, съставляващи околния въздух. Сепарирането се извършва с помощта на CMS (Carbon Molecular Sieve) или така наречената молекулярна решетка, а устройството, работещо на този принцип, се нарича азотен генератор.
В общия случай, пълната инсталация представлява: компресор за сгъстен въздух – ресивър – изсушител – филтрация – азотен генератор – буферен ресивър – филтрация – краен ресивър: