® Доставка на реверсивна виброплоча модел RPC 45/60 за „ОПАЛ - 94“ АД, гр. Враца

В края на месец януари 2014 година беше доставена реверсивна виброплоча RPC 45/60 на дългогодишния ни партньор “ОПАЛ - 94” АД. Приложенията и са: за уплътняване на пясък, чакъл, пръст, насипи и други инертни материали. Доставката се осъществи безпроблемно, в двуседмичен срок от страна на английския ни партньор BELLE Group.