® Компресорна станция на CompAir за VIOMODA ЕООД

За нас беше удоволствие да бъдем част от процеса на изграждането на основната структура за производство на VIOMODA ЕООД и да окажем съдействие.