® Новости в сферата на хоризонталните пътни маркировки

Както винаги, фирма Каммартон България се е стремяла да задоволява нуждите, било то и с по-специални или нестандартни изисквания, на всеки от своите големи клиенти. Беше осъществена доставката на нов тип от своя клас оборудване - машини за полагане на хоризонтална пътна маркировка за фирма Трафик Пътна Сигнализация - ООД.

Машините от новото поколение Graco 250 SPS dual color- plural component се различават по тяхното предназначение, а именно, да се нанасят двукомпонентни материали. Целта е да се ползва двукомпонентни материал за по-бързо втвърдяване при тяхното нанасяне и по-висока износоустойчивост върху асфалтовата настилка.

Модел Graco 250 SPS plural component е уникален по две основни характеристики:

  • самостоятелна машина - стояща и задвижвана машина без нужда от допълнително задвижване чрез моторно ремарке, както при моделите от клас Line Lazer, 5900, 7900 или сериите 130 и 200 HS;
  • машината ползва две бутални помпи за подаване на двата компонента едновременно – боя и втвърдител, като може да бъде ползвана и за нанасяне на два различни цвята маркировъчни линии.