® Уникални технологии за дозиране на смоли за производство на електронни компоненти

"Каммартон България" ЕООД достави по специфични изисквания уникална машина за българския пазар за дозиране и автоматично смесване на двукомпонентни смоли. Фирмата краен клиент, един от световните лидери в производството на системи от падащи бордове и системи за повдигане към бусове и камиони, бе поставила изискване за доставка на машина Graco, която автоматично, след предварително зададени параметри, да смесва двукомпонентни смоли за заливане на електронни платки, както в определено смесващо съотношение, така и с контролирано количество за всяка една доза.

Уникалните системи за автоматично смесване и дозиране на смоли за инжектиране или дозиране на американската фирма Graco – Pr70v, могат да бъдат използвани в повечето производства за електроника за заливане с двукомпонентни материали на полиуретанова, епоксидна или друга база. Този тип системи позволяват свеждането на фактора оператор до минимално влияние върху качеството чрез електронно контролиране на съотношение на смесване на компонентите и количеството на дозиране за всеки един компонент.