® Успешен проект за доставка и монтаж на компресорно оборудване CompAir

Септември 2014г. екипът на отдел „Строителна и индустриална техника“ успешно реализира проект за доставка и монтаж на компресорно оборудване CompАir за завода на BHTC в град Божурище. В проекта първоначално BHTC заложи два маслени винтови компресора 75kW с инверторно управление от серия L. След правилно поставен и защитен разчет на мощности и консумация от страна на „Каммартон България” ЕООД, инвеститорът BHTC одобри предоставеното инженерно решение за инсталирана компресорна мощност от CompАir.

В одобреното решение са заложени два винтови компресора CompАir - модел L45 с постоянни обороти и модел L75RS с променливи обороти (инверторно управление). Компресорите са подвързани към системата за сградна автоматизация (BMS/BAS) с цел следене на параметри, кодове за грешки и анализ на разходите. В разчета на въздушната магистрала и топлоотвеждането се включи и „Каммартон България” ЕООД.

В проекта е заложено и максимално оползотворяване на генерираната топлина от компресорите чрез топлинна рекуперация флуид / флуид с пластинчат топлообменник и въздух / въздух с автоматичен контрол на изходящия въздушен поток от охлаждането на компресорите. Съобразно политиката на инвеститора за опазване на околната среда към изградената система за сгъстен въздух е инсталирана автоматична система за сепариране на маслото от водата. Благодарение на иновативният MMI интерфейс на контролера Delcos XL и хардуерната поддръжка на MODBUS и PROFIBUS протоколите, винтовите компресори от серия L на CompАir предоставят така описаната по-горе възможност за контрол и анализ на работата.