® TAWI GRIP за "Перфект - К", гр. Шумен

Екипът на "Складова и опаковъчна техника" реализира проектна инсталация TAWI GRIP на шведската фирма TAWI за "Перфект - К", гр. Шумен. TAWI GRIP е една сигурна и надеждна повдигаща система за материали с плътна, непропускаща въздух или ниско пропускаща въздух повърхност. Пневматичните вакуумни захвати за листове и панели са важни помощни средства за повдигане в дървообработващата промишленост, както и в много други видове производствени процеси. Ламарина, стъкло и ламинирани плоскости могат да бъдат лесно вдигани и успешно завъртани на 90 градуса.