Сервиз

Каммартон България е развила сервизна мрежа в цялата страна. Фирмата има локални офиси и сервиз в градовете: Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Нови Пазар, Плевен, Пловдив, Русе, Свищов, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Троян, Хасково.

Каммартон България предоставя възможност на клиента да сключи договор за сервизно обслужване с фиксирани параметри и условия, даващ сигурност при контрола и намаляване на разходите по обслужването.

 

Общи условия за извършване на сервиз на оборудване и инструменти, собственост на клиента