История

Каммартон България е създадена през 1991 година като търговско представителство на Каммартон Швеция. През 1992 година е регистрирано отделно българско дружество.

Първият офис на компанията е в София, на ул.Шипка 38

Първият  търговски офис в страната е създаден през 1991 година в гр.Габрово.

През следващите години се откриват офиси и в Русе, Стара Загора, Нови Пазар, Пловдив, Варна, Враца, Бургас, Благоевград и Свищов.

През 2000 година е създадена дъщерна фирма на Каммартон с търговска марка Верига магазини ПРОФС.

Тя се развива като отделна компания и стопанисва 8 магазина в градовете София, Плевен, Смолян, Сливен, Троян, Видин, Варна и Хасково, до сливането й с Каммартон България през 2014 година.

През 2010 година е създаден електронен магазин с търговска марка ToolsShop.bg, който работи и до днес.