Национално състезание "Най-добър млад заварчик от професионалните гимназии" 2023

На 24 - 25 март 2023 година се проведе националното състезание за най-добър млад заварчик на България от професионалните гимназии на територията на производствената база на фирма Нексас, гр.София. Организатори на конкурса бяха Министерство на образованието и науката, Български съюз по заваряване (БСЗ) и НЕКСАС ЕООД. Каммартон България подкрепи инициативата с предоставяне на заваръчните добавъчни материали и консумативи ESAB, както и призови награди и подаръци. В състезанието взеха участие заварчици младежи и девойки от успешно класиралите се 10 професионални гимназии от градовете Бургас, Белослав, Кнежа, Горна Оряховица, Силвен, Дупница, Елхово, Казанлък, Ямбол от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ и направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ с професии „Машинен техник“, „Техник-приложник“, „Машинен оператор“, „Заварчик“ и „Мехатроника“.

Състезаваха се за отличие в категориите:

  • Електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се метален електрод МИГ/МАГ – процес 135
  • Ръчно електродъгово заваряване РЕДЗ – процес 111
  • Заварена художествена композиция на тема "Устойчиво развитие"

В състезанието по заваръчни умения цялостното представяне на учениците се оценяваше според точкова система, предварително дефинирани и одобрени критерии, сред които за: спазване на безопасност при работа, поддържане на работното място, правилно стиковане на заваръчните образци, техника и качество на заваряване.
Отличени по съответните методи бяха:
Процес 135
I – во място Мариян Панайотов, ПГ „Стефан Караджа“, гр. Елхово
II – ро място Катрин Ефтимова, ПГ „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък
III – то място Хакан Емин – XI клас, ПГМЕЕ, гр. Бургас
Процес 111
I-во място: Кристиян Николов – XII клас, ПТГ „ Васил Левски“, гр. Горна Оряховица
II-ро място: Анатоли Иванов – XII клас, ПГ „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък
III-то място Иван Георгиев – XI клас, ПГ „Стефан Караджа“, гр. Елхово

Композициите бяха оценявани по критерии като: съвместимост с обявената тема, здравина и функционалност, представяне.
В тази дисциплина наградите се връчиха на професионалните гимназии:
I-во място ПГМЕЕ, гр. Бургас
II- ро място ПГ „Св. Д. Солунски“, гр. Белослав
III-то място ПТГ „Иван Райнов“, гр. Ямбол

Състезанието открива възможност за ученици от професионалните гимназии, които изучават дисциплината Заваряване да премерят силите си, като демонстрират своите високи умения за заваряване на листов материал с ъглови и челни заваръчни съединения по различни методи в различни позиции, както и креативността си, своето перспективно мислене и идеи.

Повече информация: http://bws-bg.org/национално-състезание-най-добър-мла/