Газ анализатор за кислород TAG PIPE Handy Purge 100SC

Измерващ уред за предпазване от оксидация HP100SC
Общи характеристики
TAG Handy Purge 100SC е измерващ уред за предпазване от оксидация. Измерва нива на кислород до 0,01% (100 ppm). Handy Purge 100SC е лек, но стабилен джобен уред за измерване на нивото на кислород до 0,01% (100 части на милион).
Подходящ за заваряване на всякакви материали.
Този нов модел уред използва усъвършенстван сензор и разполага със самостоятелно калибриране, за повишена точност и бързина на мониторинга.