Тел ESAB OK AristoRod 13.09 0.8 mm

Тел OK AristoRod 13.09 0.8 mm
Класификация по EN ISO 21952-A: G MoSi / W MoSi
Класификация по EN ISO 14341-A: G 46 2 M21 2Mo / G 38 0 C1 2Mo
Общи характеристики
Непомеднен тел със специално покритие (ASC), ниско легиран с 0,5%Mo. Предназначен е за МИГ/МАГ заваряване на топлоустойчиви стомани с подобен състав, при съдове под налягане и съоръжения с работна температура до 500 °C. Прилага се за заваряване на стомани с минимална граница на провлачване от 460 MPA. OK AristoRod 13.09 се отличава с подобрено телоподаване, така че работи по-стабилно и осигурява по-малко пръскане. Телът запазва тези характеристики и при голямо електрическо натоварване. Покритието ASC намалява износването на телоподаващите механизми. OK AristoRod 13.09 се доставя на ролки и във варели Marathon Pac™, за механизирано заваряване (вкл. Механизирано ВИГ заваряване).
Типични приложения:За заваряване на стомани P235 / S235 - P460 / S460, 16Mo3, G20Mo5 и др.
Класификация по EN ISO 21952-A: G MoSi / W MoSi
Класификация по EN ISO 14341-A: G 46 2 M21 2Mo / G 38 0 C1 2Mo
Технически спецификации
Технически спецификации