Заваръчен трактор PROMOTECH Rail Bull 2

Rail Bull е трактор, предназначен за извършване на челни и ъглови заваръчни шевове с или без осцилация. Тракторът може да работи във всички пространствени положения.
Общи характеристики
Приложения:
• Производство на ремаркета
• Резервоари за камиони
• Резервоари за петрол
• Резервоари за съхранение на вода
• Съдове под налягане
• Наваряване
• Мостови греди
• Конструкционна стомана
• Конструкция на кули
• Заваряване на панели
• Трансформатори
• Корабостроителници
• Всякакви приложения, изискващи дълго и продължително заваряване

Rail Bull се движи по релси чрез зъбна предавка . Тяхното закрепване на плоски или извити повърхности става с помощта на магнитни или вакуумни лапи.
Минималният радиус на кривина, необходима за полугъвкави релси е 5 м
Технически данни
ПараметърСтойност
Захранване230  V
Мощност120  W
Хоризонтална скорост0-300  cm/min
Хоризонтална теглеща сила400  N
Вертикална теглеща сила300  N
Диаметър на горелката16-22 (35)  mm
Тегло10  kg
Технически спецификации
Технически спецификации