Ротационен диск с опашка Lukas SFB 05020.06 грит NK 80

Ротационен диск с опашка LUKAS, SFB 05020.06 грит NK 80.
Общи характеристики
Ротационият диск на LUKAS е подходящи за отстраняване на ръжда, почистване, обезмасляване, повърхностно шлайфане, декоративно шлайфане, лицева обработка.
Технически спецификации
Технически спецификации