Ротационен диск с опашка Lukas SFB 05020.06 грит NK 80

Ротационен диск с опашка LUKAS SFB 05020.06 грит NK 80
Общи характеристики
Подходящи са за отстраняване на ръжда, почистване, обезмасляване, повърхностно шлайфане, декоративно шлайфане, лицева обработка,
Технически спецификации
Технически спецификации