Скоч брайт диск с вътрешна резба Lukas PSG 075

Абразивните дискове LUKAS PSG/PSR са съставени от циркониево-алуминиев оксид. Те са приложими са за стомани, ръжда, топлоустойчиви стомани, пластмаса, дърво и гума. Специалното покритие предотвратява запушването.
Общи характеристики
Абразивни дискове LUKAS PSG/PSR са предназначени за бърз монтаж, характеризират се с метален център за бързо заключване, който е интегриран в подложката на абразивния диск. Бързото въртеливо движение закрепва диска към държача.Те се използват за стомани, ръжда, топлоустойчиви стомани, пластмаса, дърво и гума. Те се използват за стомани, ръжда, топлоустойчиви стомани, пластмаса, дърво и гума.
Технически данни
ПараметърСтойност
Диаметър75  mm
Скорост на въртене5500  n max/min
Технически спецификации
Технически спецификации