Вакуумни системи за повдигане и преместване VacuEasyLift VM

TAWI VacuEasylift Системи за повдигане, преместване и спускане на всякакъв вид товари с помощта на вакуум
Общи характеристики
* TAWI VacuEasylift е система за повдигане, преместване и спускане на всякакъв вид товари с помощта на вакуум. TAWI VacuEasylift представлява
помощно средство за повдигане и транспортиране на товари до 270 кг и може да бъде оборудвано с различни инструменти и
аксесори. Системата се предлага в девет различни модела, които се различават по товароподемност: VM0/40/50/60/80/100/120/180/270
* Изключително плавна и бърза работа - използва се една ръкохватка за всички операции (вдигне, задържане, спускане и освобождаване на товара с помощта на вакуум със скорост от почти 1м/сек.)
* Използването на „VacuEasyLift” води до значително оптимизиране на производствения процес чрез увеличаване скоростта на операциите, значително намляване на физическото натоварване на персонала и оптимизиране на броя на хората в съоветното звено.
Внедряването на „VacuEasyLift” помага на работодателя да отговори на изискванията за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести. Използването на „VacuEasyLift” осигурява здравословни и безопасни условия за извършване на ръчна работа с тежести. Инвестицията в системите „VacuEasyLift” е и гаранция за намаляване на разходите от загуба на продукция; продукти с лошо качество; плащания за болест; претенции за травма от нещастен случай и високи застрахователни вноски;
* С вакуумните системи "VacuEasyLift" могат да бъдат повдигани и премествани широка гама продукти - кашони, чували, бидони, варели, изделия от метал, пластмаса, стъкло и много други;
*