Повдигаща транспортна греда

За транспортиране на симетрични и асиметрични товари.
Общи характеристики
Произвеждат се съгласно нуждите и изискванията за повдигане на товари при всеки клиент, като стриктно се спазват изискванията за проектиране и производство. Могат да бъдат фиксирани, регулируеми под формата на "Н", правоъгълни, въртящи се, телескопични.
• Капацитет от 100 kg до 180 t.
• Дължина по задание от клиента.
• Произведени в съответствие с действащите норми за повдигащи съоръжения.
• Горното окачване се определян от куката на крана, към която ще се закачи гредата.
• Долно окачване – според изискванията на повдигането – халки, куки, шекели, куки за заваряване, въртящи се куки, комплекс от няколко елемента, както и възможност за регулиране на захватните точки.

В съответствие с
– UNE-EN ISO 12100: 2012.
– UNE-EN 13155:2004+A2:2009
Технически спецификации
Технически спецификации