Менгеме LUNA MV80S

Менгеме MV80S Luna от чугун. Закалени челюсти и наковалня. Затворен шпиндел с резба.
Общи характеристики
Ширина на челюстта: 63 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm
Затягаща ширина: 75 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm
Дълбочина на затягане: 51 mm, 49 mm, 53 mm, 74 mm, 89 mm
c-c фиксиращи отвори: 83 mm, 83 mm, 90 mm, 112 mm, 133 mm
Тегло: 3,1 kg, 3,2 kg, 4,3 kg, 7,3 kg, 11 kg