Безмаслени компресори CompAir серия D

Проектирани с акцент върху безопасността при работа в сложни приложения.
Общи характеристики

Винтова двойка CompAir = 100 % гаранция за безмаслен въздух

Използваните безконтактни и износоустойчиви лабиринтни уплътнения, не позволяват навлизането на масло от лагерите към компресионната камера на винтовата двойка. Конструкцията се отличава и с вложените търкалящи и ролкови лагери за тежко натоварване с ниско ниво на триене и висококачествените цилиндрични зъбни колела. Патентованата система на Comp Air за подържане на подналягане в трансисията предоставя сигурна защита от преминаване на масло от задвижването към винтовата двойка.

Пазарен лидер по ефективност

Винтовата двойка на CompAir е конструирана така, че да удовлетворява всички стандарти в индустрията по отношение на енергийната ефективност. Иновативните асиметрични ротори с оптизирани аксиални и радилани хлабини гарантират максимален дебит при минимално възможен разход на енергия. При моделите с водно охлаждане е използвана преоразмерена по капацитет система, за да се гарантира стабилен и благоприятен температурен режим.

Увеличен експлоатационен живот

За продължителния експлоатационен живот решаваща роля оказват смазването и охлаждането на лагерите и трансмисията. По тази причина CompAir използва електрическа помпа за принудително смазване при всеки старт/стоп цикъл. Двустепенното филтриране на входящия въздух е гаранция срещу попадането на твърди частици във винтовия елемент. Животът на въздушния филтър и доброто охлаждане на електромоторите и топлообменниците са подсигурени от използването на мрежести панелни филтърни елементи.

Модел kW

Изходящ дебит, m3/min
8 bar   |  10 bar

7 bar

8 bar

Модели с фиксирани обороти

D 75 - A / W 75 12.91 10.63
D 90 - A / W 90 15.65 13.79
D 110 - A / W 110 19.51 17.39
D 132 - A / W 132 22.39 20.50
D 160 - A / W 160 --- 22.33
D 165 - W 160 29.10 24.90
D 200 - W 200 36.10 32.00
D 250 - W 250 44.50 37.20
D 315 - W 315 49.20 44.50

Модели с променливи обороти и дебит

D 110RS-8 A / W 110 8.89 ÷ 19.51 ---
D 110RS-10 A / W 110 --- 10.51 ÷ 17.68
D 132RS-8 A / W 132 8.95 ÷ 22.95 ---
D 132RS-10 A / W 132 --- 10.51 ÷ 21.10
D 160RS-10 A / W 160 --- 10.40 ÷ 23.52
D 200RS-8.5 W 200 17.30 ÷ 37.40 ---
D 200RS-10 W 200 --- 18.00 ÷ 33.20
D 250RS-8.5 W 250 17.40 ÷ 46.90 ---
D 250RS-10 W 250 --- 18.40 ÷ 41.70
D 315RS-8.5 W 315 16.60 ÷ 51.10 ---
D 315RS-10 W 315 --- 18.30 ÷ 48.50

Технически спецификации
Технически спецификации