Лепило за големи повърхности втвърдител Macroplast UK 5400 A - 6 kg

Macroplast UK 5400 - Втвърдител към Macroplast 8103, Macroplast 6127 и Macroplast 8160 и др.
Общи характеристики
Смолата се състои от органични съединения с хидроксилни групи, докато втвърдителят Macroplast UK 5400 е на основата на изоцианат. При смесването на двата компонента в съотношение спрямо теглото 5:1, се осъществява химическа реакция и се формира смес от еластичното лепило. Време за работа със сместта около 60 минути. Продуктът не показва промени в обема след втвърдяване. Опаковките предполагат приложение при големи повърхности. Подходящо при дърво, метал като основно приложение е производството на сандвич елементи, напр. за автомобилна, контейнерна и строителна индустрия. Продуктът също се използва като състав за запечатване, пълнене и покриване.
Технически спецификации
Технически спецификации