Разрушителни машини BROKK SR-Systems

Предназначени за работа в най-тежките и най-взискателните среди.
Общи характеристики
Brokk SR-Systems са специализирани решения за сигурност и спасяване с безжична работна гама над 1000 метра. Тази специална система се развива в милиони работни часове в най-тежките и най-взискателните среди по света.
Независимо от опасността: природни бедствия, терористични атаки, срутващи се сгради, високи температури, опасност от вражески огън, химични, биологични, радиоактивни, експлозивни (EOD / UXO / IED / VBIED) среди, дистанционните SR-Systems ефективно ще извършат спасяване и отбранителни мисии, като същевременно запазват операторите в безопасност.
Системите SR са базирани на стандартни платформи Brokk, но са разработени и оборудвани в сътрудничество с охранителни и спасителни организации по целия свят и съобразени със специфичните нужди на тези сегменти: военни висококачествени, криптирани радиокомуникационни системи и специално разработени за не- работа на зрителната линия в трудни среди, нови сензорни системи, фотоапарати и инструменти на специално предназначение и т.н.