Air Filter COMPAIR CF0036G1" Type B

To meet varying requirements, CompAir filters are available in five filter variants:

TYPE B: High Efficiency General Purpose Protection
Particle removal down to 1 micron, including water and oil aerosols. Maximum remaining oil aerosol content: 0.6 mg / m 3 at 21 °C / 0.5 ppm(w) at 70 °F.
TYPE C: High Efficiency Oil Removal Filtration
Particle removal down to 0.01 micron, including water and oil aerosols. Maximum remaining oil aerosol content: 0.01 mg / m 3 at 21 °C / 0.01 ppm(w) at 70 °F.
TYPE D: Oil Vapour & Odour Removal
Maximum remaining oil vapour content: 0.003 mg / m 3 at 21 °C / 0.003 ppm(w) at 70 °F.
TYPE E: General Purpose Dust Filtration
Dry particle removal down to 1 micron.
TYPE F: High Efficiency Dust Filtration
Dry particle removal down to 0.01 micron.
Common Characteristics
В процеса на сгъстяване на въздуха е възможно попадането на известно количество масло в него, което се отсранява в последствие чрез линейни филтри за сгъстен въздух. Ефективността на филтрите е в зависимост от типа на компресора, неговата възраст, условията на експлоатация и пр.